duke_uva_edits_york_8.jpg
Charles York ·

duke_uva_edits_york_8.jpg

R.J. Barrett led all scorers with 30 points.