GTduke_FB_edits2_york-7.jpg
Charles York ·

GTduke_FB_edits2_york-7.jpg

Duke football secured its first conference victory on Saturday.